Disclaimer

Iedere persoon die toegang heeft tot de website van hondenmand-kopen.nl en daar tevens gebruik van maakt gaat overeen met de onderstaande copyright. hondenmand-kopen.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van hondenmand-kopen.nl te weigeren of te ontnemen. hondenmand-kopen.nl besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op de website geplaatst is/wordt. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. hondenmand-kopen.nl kan dus niet garanderen dat de informatie of toegekende kortingen en aanbiedingen accuraat zijn. Deze informatie is dan altijd onder voorbehoud. Het kan zijn dat bepaalde aanbiedingen uitgeput geraken of niet meer in omloop zijn. We vragen dan aan onze bezoekers om dit te melden zodat we de product onzichtbaar kunnen maken voor andere bezoekers. hondenmand-kopen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

hondenmand-kopen.nl aanvaardt evenmin geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de deze website. hondenmand-kopen.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

hondenmand-kopen.nl spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

hondenmand-kopen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover hondenmand-kopen.nl beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft hondenmand-kopen.nl deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. Gebruik van informatie van deze site is niet toegestaan - tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven - en zal met alle juridische middelen worden bestreden tenzij deze persoon/bedrijf toestemming heeft gekregen van hondenmand-kopen.nl.

Bij het bezoeken van deze website worden er automatisch informatie opgeslagen aan de hand van cookies of webbeacon. Deze informatie gaat dan vooral over welke pagina's die U heeft bezocht, uw IP-adres, uw land, uw browsertype en -taal, datum en tijd van uw bezoek. Deze dienen dan achteraf om de bezoeker te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan deze website. Deze informatie kan ook ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies = informatie dat een website op de computer bij de bezoeker opslaat, om de gebruiker nadien te identificeren bij elk volgend bezoek aan de website.

Webbeacon = transparante plaatje waarmee de activiteit van de bezoeker wordt gevolgd.

Er bestaat de mogelijkheid om deze webbeacons of cookies uit te schakelen door de instellingen van uw browser zo aan te passen dat er geen cookies worden aanvaard of dat u telkens toestemming geeft om deze informatie te mogen opslaan. Bij uitschakeling van het opslaan van informatie, slaat men de webbeacon of cookies de gegevens blank en anoniem op in de server, zonder unieke informatie van de bezoeker zelf.